Supermatematica. Fundamente Vol.II Editura Politehnica , sub tipar

P R E F A TA

Motto: ” Cei ce poartă în inimi înalte destine vor culege şi mâine recoltele luminii din brazda  adâncă  trasă de fundamentele supermatematicii”

Mircea Eugen Şelariu


    Volumul unu al acestei lucrãri a tratat, in principal, functiile supermatematice de variabilã excentricã, amintind, pe ici pe colo şi de cele de variabilã centricã, care fac obiectul volumului al doilea. Exceptie fac functiile cosinus excentric (cex) şi sinusul excentric (sex), de variabile excentrice, omise din primul volum şi care sunt tratate in capitolul 9, impreunã cu unele aplicatii mai importante ale lor. Si functiile amplitudine excentricã şi beta excentrice au avut aceeaşi soartã, de aceea sunt tratate, alãturi de cele de variabilã centricã in acest volum.
    Multe din functiile cuprinse in lucrare au fãcut obiectul unor cursuri universitare facultative la Facultatea de Mecanicã din Timişoara, in perioada 1986-2000, a unor cursuri la Asociatia “Astra Românã” din Timişoara, ca şi a unor conferinte, tinute in fata studentilor absolventi ai facultatii, sectia de Tehnologia Constructiilor de Maşini, sau in cadrul unor cursuri de programare matematicã a generãrii unor suprafete complexe, cu ajutorul noilor functii supermatematice, ca un  preludiu la o nouã metodã de programare denumita SM-CAD-CAM. Ele au fost tratate şi in cadrul cursului de MECATRONICA tinut de autor studentilor TCM din anul IV şi V, cât şi in cadrul formei de Invatamânt postuniversitar de educatie continua (2000 … 2003).
    Sub denumirea de “Functii circulare excentrice”, noile complemente de matematicã, reunite, acum, sub denumirea de suspermatematicã au fãcut obiectut temei de cercetare fundamentalã a catedrei de TCM in perioada 1977 -1990.
    Conferinta, tinuta in fata cadrelor didactice universitare, tehnologi şi matematicieni, de la Universitatea din Budapesta, in data de 3 decembrie 1992, a facilitat realizarea unor colaborãri cu colegii maghiari in domeniul supermatematicii şi mecatronicii pe o perioadã de doi ani universitari.
    Volumul intâi, aparut fãrã corecturã, are destule greşeli pe care şi le asumã in mod egal autorul şi editura şi care, nu vor mai aparea in editiile urmatoare. Mai ales, dacã vor fi traduse si editate in limbi de circulatie mondialã, aşa cum intentioneazã câteva edituri de mare prstigiu. Chiar dacã va fi corectat, cu siguranta cã şi in prezentul volum se evor strecura anumite greşeli. Important este cã ele sa nu fie de fond.
    Aceastã lucrare este rodul insistentelor de ani de zile ale d-lui Martindale, senior editor la Editura Kluwer, chiar dacã, din diverse motive, lucrarea n-a apãrut la aceastã editurã şi n-ar fi apãrut la nici o altã editurã fãrã bunavointa dlui Prof dr. ing. Sabin Ionel, senior editor şi director al Editurii POLITEHNICA din Timişoara, cãruia-i multumim pe aceastã cale, asigurandu-l de toatã stima noastrã.
    Conditiile grafice deosebite, cu figuri şi  grafice multicolore, oferite de Editura POLITEHNICA din Timişoara, sunt, probabil, acelea care au facut ca primul volum sã se epuizeze aproape instantaneu. Cea ce-i dorim şi celui de-al doilea volum !  Cititorilor ?  Lecturã placutã şi satisfactia  de-a afla mai multe, dintr-un domeniu de mare viitor !

 

Pentru a accesa partile acestei lucrari dati click pe fisierele atasate.

Fisiere atasate: