CURRICULUM VITAE

firefox

Mircea - Eugen Selariu


Functia in cadrul Proiectului: Director
1. Nume: SELARIU
2. Prenume: MIRCEA -EUGEN
3. Data si locul nasterii: 27 februarie 1938, Calan, Jud. Hunedoara
4. Cetatenie: Romana
5. Stare civila: Casatorit, 1 copil
6. Studii: Facultatea de Mecanica a Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timisoara
Institutia

Scoala Elementara din Calan

Liceul Teoretic de baieti din Alba -Iulia

Institutul Politehnic "Traian Vuia", Facultatea de Mecanica din Timisoara

Perioada: de la .. pana la (luna, anul)

Septembrie 1944- iunie 1951

Sept. 1951 - iunie 1954

Oct . 1958 - iunie 1963

Grade sau diplome obtinute

Diploma de absolvire a 7 clase

Diploma de Bacalaureat

Diploma de inginer mecanic, specialitatea de TCM

7. Titlul stiintific:
8. Experienta profesionala:


Perioa
da:

Septembrie 1955
-iunie 1958

August 1963
-august 2001

Ian 2002
prezent

Mai 2002
mai 2004

Mai 2004
Mai 2005

Locul:

Calan

Timisoara

Timisoara

Timisoara

Timisoara

Institu-
tia:

Uzina "Victoria"

Universitatea "POLITEHNICA"

INCDEMC

Electrotimis

S.C. Reldo S.R.L.

Functia:

Tehnolog normator principal

Cadru didactic de predare

Cercetator principal 3

Consultant-Proiectant

Consultant - Proiectant

Des-
crierea

Activand la Sec-tia de Prelucrai mecanice si la cea mai mare turna-torie de fonta si metale neferoase din tara, a acumulat nume-roase cunostinte practice, care i-au ajutat, in conti-nuare, la uni-versitatea tehnica

Retinut asistent universitar a condus lucrarile de laborator si de proiect la disciplina de Proiectarea Dispo-zitivelor. Sef de lucrari titular din anul 1971, si apoi sef al disciplinelor de Dispozitive, a predat cursurile de Proiectarea dispozitivelor, Mecatro-nica, Dispozitive de manipulare automata si roboti industriali, Dispozitive de prelucrare a suprafetelor complexe, Echipamente tehnologice, Supermatematica (curs facultativ), s.a.

A tinut lectii de functii supermate-matice la seminariile organizate in institut si a realizat mai multe pro-iecte de instalatii mecanice necesare cercetarilor.

Activitate la Serviciul Tehnic, unde a tinut lectii de proiectare si a proiectat efectiv o serie de dispozitive, verifi-catoare si scule necesare in sectiile de productie. A reproiectat moara pentru faina de grau de 1000, ghilotina de retezat plase sudate, presa de format plase sudate s.a. produse de baza al firmei.

Consultatii tehnice de proiectare si realizare a unui robot de manipu-lare pentru firma Coca-Cola din Timisoara si a unor dispozitive de automatizare pentru firma germana Bielstein-Krupp-Tyssen din Sibiu

9. Locul de munca actual si functia:Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata din Timisoara, Cercetator principal 3
10 . Vechime la locul de munca actual: 3 ani
11. Brevete de inventii: 5
12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se anexează memoriul de activitate şi lista lucrarilor publicate n domeniile Programului): 126 / 84
13. Membru al asociatiilor profesionale: VDI (Germania), AGIR, ARR ( Asoc. Rom. de Robotica, membru fondator)
14. Limbi straine cunoscute: Germana, atestat de Institutul Goethe, franceza, rusa si maghiara, puţin
15. Alte competenţe: : Matematica: Functii speciale, Mecanica: vibratii mecanice, Controlul calitatii, Mecatronica
16. Specializari si calificari: : Specializari in programarea calculatoarelor ( Timisoara, 1964), Curs de programare in FORTRAN
(Timisoara, 1971), Specializare in functii matematice speciale (Universitatea "POLITEHNICA" dinTimisoara,1989), Vibratii la masini-unelte (Universitatea din Stuttgart, Catedra si Institutul de Masini-Unelte 1969-1970), Managementul calitatii (Mr. Juran, Bucuresti, 1972)
17. Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale:


Programul/Proiectul

Functia

Perioada:de la... pana la...

Aplicatii tehnice ale functiilor supmatematice circulare excentrice

Conducatorul directiei de crcetare fundamentala a Catedrei de TCM cu tema:"Aplicatii tehnice ale functiilor supermatematice"

Ian 1981 dec 1998

Description of Industrial Robots Trajectory Defined by Characteristic Points, Using Supermatematics Functions

Coordonator de program, impreuna cu Andras Toth, MSc.M.Eng. Researsch Felow de la Universitatea din Budapesta

Colaborare pe 2 ani universitari;
oct. 1999 oct.2001

Griping Devices for Industrial Robots, Optimisation of their Construction Using Moments Separation Method

Coordonator de program, impreuna cu Ass. Prof. Dr.-tech. Istvan Merksz de la Universitatea din Budapesta

Colaborare pe 2 ani universitari:
oct. 1999..oct 2001

CERES/Investigarea prin metode megneto-optice a structurii lichidelor magnetice concentrate

Colaborator

Dec 2003 iunie 2005

MATNANTECH / Tehnologie de laborator pentru obtinerea de materiale nanocristaline avansate pentru energetica solara

Colaborator

Nov 2003 iunie 2005

MATNANTECH/ Tehnologie de obtinere de noi materiale piezoelectrice, pentru realizarea rezonatoarelor de mare performanta

Colaborator

Ian 2002 aug 2004

18. Alte menţiuni: Laureat al premiului "Traian Vuia" al Academiei Romaniei ( in domeniul automatizarilor industriale),
Nr. 108 pe anul 1983, pentru realizarea primului robot indusrtrial romanesc REMT-1 si a primei linii automate robotizate
din Romania, la ELECTROMOTOR din Timisoara
Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.

Data completarii: 01. 11. 2005
Cu completari la 25 ian 2010 Semnatura,
C Ă R Ţ I Ş T I I N T I F I C E, M A N UA L E Ş I A L B U M E P U B L I C A T E

 

Nr crt

 

Titlul lucrarii

 

Autori

Contrib. pers.

 

Editura/Anul

 

Nr. pag..

1

 

MANUALUL INGINERULUI
MECANIC.
Vol.III TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR de MASINI. Cap.18. PROIECTAREA DISPOZITIVELOR

Buzdugan Gh., Nanu A.,
Tache Gheorghe
Selariu Mircea, s.a

 

8 din man.
90 % din
Cap.
18

Editura Tehnică, Bucucureşti, 1972,
Pag..899...984

1072

86 p./
Cap18

2

 

PROIECTAREA DISPOZITIVELOR.
Cap.17. DISPOZITIVE DE PRELUCRARE si
Cap.20. DISPOZITIVE DE AUTOMATIZARE A PROCESELOR
DE PRODUCTIE.
Anexe

Vasii -Rosculet S,
Şelariu Mircea, s.a.

 

 

25,4

Editura Didactică şi Pedagogica, Bucuresti, 1982
Pag. 474...542
Pag. 573...664

664

161 pag.

3

 

PROIECTAREA DISPOZITIVELOR.
CAPETE MULTIAXE.
Partea 1-a : Construcţie şi exploatare

Şelariu Mircea, Konig M.,
Szekeres Fr

 

90

Centr.de Multip.al Institutului
Politehnic"Tr Vuia" din Timisoara, 1980.

332

243
pag.

4

 

PROIECTAREA DISPOZITIVELOR.
NDRUMATOR de LABORATOR.

Ed. A II-a completata

Tache Gh.
Şelariu Mircea
Konig M., Szekeres Fr., Staicu Fl.,

 

94

Centrul de Multiplicare al Instit. Politehnic "TV" din Timisoara,1990

144

136
pag.

5

SUPERMATEMATICA.
Fundamente. Vol I

 

Şelariu Mircea Eugen

 

100

Editura POLITEHNICA, Timisoara, 2007

 

276

6

SUPERMATEMATICA.
Fundamente. Vol II

 

Şelariu Mircea Eugen

 

100

Editura POLITEHNICA, Timisoara, 2007
(sub tipar)

 

550

7

TEHNO-aRT of Şelariu supermathematics functions

 

Şelariu Mircea Eugen

 

90

Editura ARP
(American Research Press), 2007

 

132