Lista lucrarilor publicate

Tipurile de lucrari

  1. TRATATE, MANUALE, CURSURI, INDRUMATOARE.
  2. LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE
  3. LUCRARI STIINTIFICE SUSTINUTE SI NEPUBLICATE
  4. CONTRACTE DE CERCETARE STIINTIFICA SI DE PROIECTARE
  5. BREVETE DE INVENTII
  6. CERTIFICATE DE INOVATII
  7. EXPOZITII, CONFERINTE
  8. PREMII, DISTINCTII, ORDINE etc

I. TRATATE, MANUALE, CURSURI, INDRUMATOARE.


Nr crt

Titlul lucrarii

Autorii

Contrib. pers.

Editura/Anul

Nr. pag.

1

MANUALUL INGINERULUI MECANIC. Vol.III TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR de MASINI. Cap.18. PROIECTAREA DISPOZITIVELOR

Buzdugan Gh., Nanu A.,
Tache Gheorghe
Şelariu Mircea
, s.a

8 % din man.
90 % din
Cap.
18

Editura Tehnica, Bucuresti, 1972,
Pag..899...984

1072

86 p./
Cap18

2

PROIECTAREA DISPOZITIVELOR.
Cap.17. DISPOZITIVE DE PRELUCRARE si Cap.20. DISPOZITIVE DE AUTOMATIZARE A PROCESELOR DE PRODUCTIE.

Vasii -Rosculet S,
Şelariu Mircea,
s.a.

25,4

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982
Pag. 474...542
Pag. 573...664

664

161 pag.

3

PROIECTAREA DISPOZITIVELOR.
CAPETE MULTIAXE.
Partea 1-a : Constructie si exploatare

Şelariu Mircea,
Konig M.,
Szekeres Fr

90 %

Centr.de Multip.al Institutului
Politehnic"Tr Vuia" din Timisoara, 1980.

332
243
pag.

4

DISPOZITIVE. CONSTRUCTIE si EXPL.. INDRUMATOR de LABORATOR

Şelariu Mircea
, Crasneac M
Szekeres Fr.

90 %

Inst.de Inv. Sup. din Resita, 1976

105
101
pag.

5

PROIECTAREA DISPOZITIVELOR. INDRUMATOR DE LABORATOR

Tache, Gh.,
Şelariu Mircea

90 %

Centr.de Multip. al IP"TV" din Timisoara, 1980

114
102
pag.

6

PROIECTAREA DISPOZITIVELOR. INDRUMATOR de LABORATOR.
Ed. a II-a completata

Tache Gh.
Şelariu Mircea
Konig M., Szekeres Fr., Staicu Fl.,

94 %

Centrul de Multiplicare al IP"TV "din Timisoara,1990

144
136
pag.

7

SUPERMATEMATICA.Fundamente.
Vol I:

Şelariu Mircea

100 %

Editura POLITEHNICA ,Timisoara, 2007

267

8

Tehno Art of Şelariu Supermathematics functions

Şelariu Mircea

100 %

 

Ed. ARP (USA), 2007

131

9

SUPERMATEMATICA.Fundamente.
Vol II:

Şelariu Mircea

100 %

Editura POLITEHNICA ,Timisoara, 2010

570

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE


Nr crt

Titlul lucrarii

Autorii

Contrib. pers. (%)

Editura / Anul

Nr. pag.

1

FUNCTII CIRCULARE EXCENTRICE

Selariu Mircea

100

Conf. Nat. Vibr.in Constr. de Masini Timisoara, 1978
pag.101...108.

8

2

FUNCTII CIRCULARE EXCENTRICE si EXTENSIA LOR.

Selariu Mircea

100

Bul.St.si Tehn.al I.P. "TV" Timisoara, Seria Mecanica, Tomul 25(39), Fasc. 1-1980, pag. 189...196

7

3

STUDIUL VIBRATIILOR LIBERE ale UNUI SISTEM NELINIAR CONSERVATIV cu AJUTORUL FUNCTIILOR CIRCULARE EXCENTRICE

Selariu Mircea

100

Com Conf. Nat. V.C.M. Timisoara,1978, pag. 95...100

6

4

APLICATII TEHNICE ale FUNCTIILOR CIRCULARE EXCENTRICE

Selariu Mircea

100

Com.a IV-a Conf. PUPR, Timisoara,1981, Vol.1.
pag. 142...150

9

5

ELASTOSTATICA SISTEMULUI DISPOZITIV - PIESA

Selariu Mircea

100

Com.a IV-a Conf. PUPR, Timisoara,1981, Vol.1
pag. 133...141

9

6

THE DEFINITION of the ELLIPTIC ECCENTRIC with FIXED ECCENTER

Selariu Mircea

100

A V-a Conf. Nat. de Vibr. in Constr. de Masini (V.C.M.), Timisoara, 1985, pag. 175-182

8

7

ELLIPTIC ECCENTRICS with MOBILE ECCENTER

Selariu Mircea

100

IDEM pag. 183...188

6

8

CIRCULAR ECCENTRICS and HYPERBOLICS ECCENTRICS

Selariu Mircea

100

Com. a V-a Conf. Nat
V. C. M. Timisoara, 1985,
pag. 189...194.

6

9

ECCENTRIC LISSAJOUS FIGURES

Selariu Mircea

100

IDEM, pag. 195...202

8

10

FUNCTIILE SUPERMATE-MATICE CEX si SEX SOLUTIILE UNOR SISTEME MECANICE NELINIARE

Selariu Mircea

100

Com. a VII-a Conf.Nat. V.C.M., Timisoara,1993, pag. 275...284.

10

11

ASUPRA POZITIONARII OBIECTELOR DE LUCRU IN DISPOZITIVE. Nota II: LO-CALIZARE SI ORIENTARE

Selariu Mircea

100

Com. VI-a Conf. P.U.P.R. Vol.III ,Timisoara, 1989, pag.225...228.

4

12

ASUPRA POZITIONARII in DISPOZITIVE, Nota III: SIMBOLIZAREA ELEMENTELOR de POZITIONARE

Selariu Mircea

100

IDEM, pag. 243...246

4

13

CINETOSTATICA GEOMETRICA. METODA SEPARARII MOMENTELOR

Selariu Mircea

100

Com. I Simp. Nat. de Rob. Ind.,Bucuresti, 1981,
pag. 378...384

7

14

DETERMINAREA FORTELOR de STRANGERE DEZVOLTATE DE EXCENTRICUL CIRCULAR

Selariu Mircea

100

Bul.St.si Teh.al IPT, Seria
Mecanica,Tom15(29),Fasc.2,1970, pag.281...290

10

15

STUDIUL VIBRATIILOR LIBERE ale UNUI SISTEM CU CARACTERISTICA ELASTICA STATICA NELINIARA, CU AJUTORUL SISTEMELOR LINIARE ECHIVALENTE

Selariu Mircea

100

Com. II-a Conf. PUPR,
Timisoara,1973,
pag.175...186

11

16

METODA DE DETERMINARE A RELATIEI DE CALCUL A PULSATIEI PROPRII A UNUI SISTEM OSCILANT LIBER, CONSERVATIV CU CARACTERISTICA ELASTICA STATICA NELINIARA

Selariu Mircea

100

Com. Conf. VCM, Vol. III
Timisoara, 1975
pag. 561...566

6

17

DETERMINAREA MARIMII ZONEI ADMISE A BAZEI DE FIXARE

Selariu Mircea

100

Com. III-a Conf. PUPR,
Timis.1978,pag.156...160

5

18

ELASTOSTATICA SISTEMULUI DISPOZITIV-PIESA

Selariu Mircea

100

Com. IV-a Conf. PUPR,
Timis.1981, Vol.I,133/141

9

19

SUPERMATEMATICA

Selariu Mircea

100

Com.VII Conf. Internat. de Ing. Manag. si Tehn., TEHNO’ 95 Timisoara, 1995, Vol. 9: Matematica Aplicata,. pag.41...64

24

20

FORMA TRIGONOMETRICA a SUMEI si a DIFERENTEI NUMERELOR COMPLEXE

Selariu Mircea

100

Com.VII Conf. Internat. de Ing. Manag. si Tehn., TEHNO’95 Timisoara, 1995, Vol. 9: Matematica Aplicata,.,pag. 65...72

8

21

MISCAREA CIRCULARA EXCENTRICA

Selariu Mircea

100

Com.VII Conf. Internat. de Ing. Manag. si Tehn. TEHNO’95., Timisoara, 1995 Vol.7: Mecatronica, Dispozitive si Rob.Ind.,
pag. 85...102

18

22

RIGIDITATEA DINAMICA EXPRIMATA CU FUNCTII SUPERMATEMATICE

Selariu Mircea

100

Com.VII Conf. Internat. de Ing. Manag. si Tehn., TEH-NO’95 Timisoara, 1995 Vol.7: Mecatronica, Dispozitive si Rob.Ind.,, pag. 185...194

10

23

ELEMENT UNIVERSAL CU TRANSLATIE. DETERMINA-REA RAPORTULUI DE TRANSMITERE

Selariu Mircea

100

Com. V-a Conf. PUPR, Timisoara, 1986, pag.43...48

6

24

DETERMINAREA ORICAT DE EXACTA A RELATIIEI DE CALCUL A INTEGRALEI ELIPTICE COMPLETE DE SPETA INTAIA – K(k) -

Selariu Mircea

100

Buletinul VIII-a Conferinte de Vibratii Mecanice, Vol.III,
Timisoara, 1996
Pag. 15...24

10

25

CALITATEA CONTROLULUI CALITATII

Selariu Mircea

100

Lucr. Simpozionului AGIR
"Controlul Calitatii", Drobeta Tr.-Severin

8

26

FUNCTII SUPERMATEMATICE CIRCULARE EXCENTRICE DE VARIABILA CENTRICA

Selariu Mircea

100

A VIII-a Conf. de Ing. Manag. si Tehn., TEHNO’98, Timisoara 1998, pag. 531...548

18

27

FUNCTII DE TRANZITIE INFORMATIONALA

Selariu Mircea

100

A VIII-a Conf. de Ing. Manag. si Tehn., TEHNO’98, Timisoara 1998, pag. 549..556

8

28

FUNCTII SUPERMATEMATICE EXCENTRICE DE VARIABILA CENTRICA CA SOLUTII ALE UNOR SISTEME OSCILANTE NELINIARE

Selariu Mircea

100

A VIII-a Conf. de Ing. Manag. si Tehn., TEHNO’98, Timisoara 1998, pag. 557..572

16

29

TRANSFORMAREA RIGUROASA IN CERC A DIAGRAMEI POLARE A COMPLIANTEI

Selariu Mircea

100

Buletiul celei de a X-a Conf. De Vibr. Mec.cu participare interationala, Bul. St. al Univ. "Politehnica" di Timisoara, Seria Mec. Tom 47(61), mai 2002, Vol II, pag.247…260

14

30

INTRODUCEREA STRAMBEI IN MATEMATICA

Selariu Mircea

100

Simpozionul Zilele Universitatii "Gh. Anghel"
Drubeta Tr.-Severin, mai 2003

8

31

THE QUADRILOBIC VIBRATION SYSTEMS

Selariu Mircea

100

The 11th International Conference on
Vibration Engineering
T i m i s o a r a / R o m a n i a

 

 

32

SMARANDACHE STEPPED FUNCTIONS

Selariu Mircea

100

Scientia Magna, Vol.3(2007), No.1, 81-92

12

33

SPANNBACKEN. BEREHNUNG DES UBERSETZUNGS-VERHALTNISSES

Selariu Mircea
Szekeres Fr.

80

Com. V-a Conf. PUPR, Timisoara, 1986, pag. 205...210

6

34

FORCE TRANSMISSION RATIO DEVELOPED BY A LEVER

Selariu Mircea
Konig M.

70

Com. V-a Conf. PUPR, Timisoara, 1986 pag. 211...216

6

35

DAS UBERSETZUNGSVER-HALTNISS DER VON BOLTZEN UBERTRAGENEN KRAFTE

Tache Gh.
Selariu Mircea
Szekeres Fr.

70

Com. V-a Conf. PUPR, Timisoara, 1986, pag. 199...204

6

36

DETERMINAREA ANALITICA a CARACTERISTICII ELASTICE STATICE ECHI-VALENTE a SISTEMELOR cu ELEMENTE NELINIARE LEGATE in SERIE

Selariu Mircea
Savii Gheorghe

90

Com. II-a Conf. P.U.P.R. ,Timisoara,1978,
pag. 161 ... 168

8

37

DETERMINAREA ERORILOR DE INSTALARE a OBIECTELOR de LUCRU in DISPOZITIV

Selariu Mircea
Konig Mariana

90

Com. II-a Conf. PUPR, Timisoara,1973,
pag.187...196

10

38

DETERMINAREA GRAFICA a MARIMII si POZITIEI ROTII INTERMEDIARE la PROIEC-TAREA CAPETELOR MULTIAXE

Selariu Mircea
Grozav Ion

90

Com. II-a Conf. P.U.P.R., Timisoara,1978
pag.169...174

6

39

DETERMINAREA FORTELOR DE STRANGERE NECESARE MENTINERII POZITIONARII OBIECTELOR DE LUCRU IN DISPOZITIV LA GAURIREA AXIALA

Selariu Mircea
Konig Mariana

90

Bul.St.siTehn.al IPT,
Seria Mecanica, Tom. 20(34), Fasc. 1 1975,
pag. 45...47

3

40

DETERMINAREA EXACTA a FORTELOR de STRANGERE DEZVOLTATE de EXCENTRICUL EVOLVENTIC si a CONDITIEI de AUTOFRANARE

Selariu Mircea
Konig Mariana

90

Com. III-a Conf. PUPR, Timisoara, 1978,
pag. 144...149

6

41

DETERMINAREA EXACTA a FORTELOR de STRANGERE DEZVOLTATE de EXCENTRICUL SPIRAL

Selariu Mircea
Szekeres Fr.

90

Com. III-a Conf. PUPR, Timisoara, 1978
pag. 150...155

6

42

ANALIZA AUTOFRANARII DISPOZITIVELOR de PREHENSIUNE prin METODA SEPARARII MOMENT.

Selariu Mircea
Madaras Lucian

90

Simp. Nat. de Rob. Ind.
Buc.,1981,
pag.372...377

6

43

INTEGRALELE UNOR FUNCTII SUPERMATEMATICE

Selariu Mircea
Ajiduah Crist.
Bozantan Emil
Filipescu Avr.

80

Com. VII Conf.Intern.de Ing.Manag.si Tehn. TEH-NO’95 Timisoara. 1995, Vol. IX : Matem.Aplic. pag.73...82

10

44

ANALIZA CALITATII MISCARILOR PROGRAMATE cu FUNCTII SUPER-MATEMATICE

Selariu Mircea
Fritz Georg
Meszaros A. (Germania)

80

IDEM, Vol.7: Mecatronica, Dispozitive si Rob.Ind.,
pag. 163...184

22

45

MAINI MECANICE pentru ROBOTI INDUSTRIALI

Selariu Mircea
Bozantan Emil

90

Bul.St.Stud.Lucr.premiate,
Buc.,1982,pag.146...151

6

46

ALTALANOS SIKMECHANIZ-MUSOK FORDULATSZAM-AINAK ATVITELI FUGGVENYEI MAGASFOKU MATEMATIKAVAL

Selariu Mircea
Szekely Barna

90

Bul.St al Lucr. Prem.,
Budapesta,nov. 1992

6

47

A FELSOFOKU MATEMATIKA ALKALMAZASAI

Selariu Mircea
Popovici Maria

80

Bul.St al Lucr. Prem.,
Budapesta,nov. 1994

20

48

NEUE METHODEN UND VORRICHTUNGEN ZUM BESTIMMEN DER STARHEIT NORMALER DREHBENKE

Savii Gh.
Selariu Mircea

80

Com. Conf.Internat.de Tehn.
Dublin,1968

6

49

PROGRAMAREA MISCARII DE CONTURARE A ROBOTILOR INDUSTRIALI cu AJUTORUL FUNCTIILOR TRIGONOMETRICE CIRCULARE EXCENTRICE

Konig Mariana
Selariu Mircea

80

MEROTEHNICA, Al V-lea Simp.Nat.de Rob.Ind.cu Part.Internat. Bucuresti, 1985
pag.419...425

7

50

STUDIUL PLUNJERULUI UNIVERSAL IN CONSOLA cu AJUTORUL FUNCTIILOR CIRCULARE EXCENTRICE

Konig Mariana
Selariu Mircea

90

Com.Primei Conf.Nat. Disp.de Prel., Contr., Asambl, Bucuresti,1985

8

51

STUDIUL RIGIDITATII ANSAMBLULUI CARUCIOR AL STRUNGULUI SN-400,

Savii Gh.
Selariu Mircea
Vucu I.,Pop I.
Demian Ioan

50

Bul.St.si Tehn.al IP Timisoara, Tom.11 (25) Fasc.2, 1966,pag. 731...740

10

 

 

52

CONTRIBUTII la DETERMINAREA RIGIDITATII STRUNGURILOR NORMALE, CU REFERIRE LA STRUNGUL SN-400

Savii Gh.
Pop Ion
Selariu Mircea

80

Bul. St. Si Tehn. Al IPT,1971
Tom 16(30), Fasc.1,Seria Mec.
pag.129...143

5

53

STABILIREA NUMARULUI OPTIM DE TRECERI LA OPERATIA DE STRUNJIRE pt. ASIGURAREA PRECIZIEI GEOMETRICE

Savii Gh.
Pop Ion
Selariu Mircea

50

Bul.St.Tehn.al IPTimisoara, Tom.13 (27), Fasc. 2, 1968, pag. 453 ... 462

10

54

INFLUENTA PRESTRANGERII LAGARULUI PRINCIPAL al STRUNGULUI SN-400 ASUPRA RIGIDITATII ARBORELUI PRINCIPAL si INCALZIRII LAGARELOR

Savii Gh.
Micsa Ioan
Selariu Mircea
Pop Ion

30

Com.Conf. P.U.P.R.,Timisoara,1970,
pag. 41 .. 47

7

55

INFLUENTA RIGIDITATII ASUPRA PRECIZIEI FORMEI GEOMETRICE la PRELUCRAREA pe STRUNG

Savii Gh.
Pop Ion
Selariu Mircea
Micsa Ion

25

C.S.L.C.P. al IPTimisoara,1970, pag. 76 ... 77

2

56

LINIE POLIVALENTA de PRELUCRARE PRIN ASCHIERE a PRINCIPALELOR PIESE ale CARUCIOARELOR si a MECANISMELOR de TRANSLATIE ale PODURILOR RULANTE ELECTRICE

Savii Gh.
Rosinger St.
Selariu Mircea
s.a.

20

 

Com.II-lea Simp. deOrg.a Prod.

 

10

57

ROBOTUL INDUSTRIAL REMT-1

Kovacs Fr
Gheorghiu N.
Grosanu Iosif
Micsa Ion
Selariu Mircea

30

Third IFT MM International Simpozium on Linkages and Computer Aided Design Methods (Theory and Practice of Meca nismus ) Buc.,1981,SYROM 81 Vol. II.Paper.19,pag. 177 ... 192.

16

58

ROBOTUL INDUSTRIAL REMT-2

Kovacs Fr
Muresan T.
Gheorghiu N.
Micsa Ion
Selariu Mircea
s.a.(13)

20

Al II-lea Simp. Nat. de RI,
Buc., 1982,
pag. 416...425

20

59

CELULA DE FABRICATIE EXPERIMENTALA pentru PRELUCRAREA PIESELOR tip DISC

Kovacs Fr
Muresan Tib.
Micsa Ion
Urdea Gavril
Selariu Mircea

25

Al III -lea Simp.Nat. de R I , Buc., 1983, Vol II,
pag. 283 ... 290

8

60

LINIE TEHNOLOGICA de FABRICATIE a MICROMOTOARELOR de CURENT CONTINUU cu MAGNETI PERMANENTI

Simon Stefan
Selariu Mircea
Buda I.
Cosma I
Horak C

50

Com. VI-a Ses. Com. St. CALITATE si EFICIENTA Buc., nov. 1988

10

61

METODICA de PROIECTARE a MAINILOR MECANICE

Popa Horea
Konig M.
Selariu Mircea

33

VIII-lea Simp. Nat. de R.I. ROBOT- 88, Cluj-Napoca, 1988, pag. 645 ... 650.

6

62

CERINTE pt. ROBOTIZAREA ATELIERELOR de INJECTAT PIESE din MASE PLASTICE

Popa Horea
Selariu Mircea
Macsics Carol

10

V-lea Simp. Nat. de Teoria Sistemelor ,U.Craiova,1988,Vol II.61..67

8

63

CELULE FLEXIBILE ROBOTIZATE de PRELUCRARE a PIESELOR

Popa Horea
Selariu Mircea

30

Com. IV Simp. Nat. de Teoria Sistemelor, Automa-tica, Robotizare, Ciberneti-zare, Craiova, 1986

6

64

PROGRAMAREA MISCARII DE CONTURARE a ROBOTILOR INDUSTRIALI cu AJUTORUL FUNCTIILOR TRIGONOMETRICE CIRCULARE EXCENTRICE,

Konig Mariana
Selariu Mircea

80

Merotehnica, V-lea Simp. Nat.de RI cu participare internationala,Buc.,1985,
pag. 419 ... 425.

7

65

MODALITATI de RETINERE a PIESELOR in MECANISMELE de PREHENSIUNE in CAZ de AVARIE

Madaras L.
Selariu Mircea

90

Primul Simpozion National de Rob.Ind..,Buc.1971,
pag.

7

66

ELABORAREA PROGRAMELOR de CALCUL PENTRU STABILIREA POZITIEI si MARIMII ROTILOR INTERMEDIARE..

Grozav Ioan
Pircea Ioan
Selariu Mircea

33

Com. IV Conf. PUPR, Timisoara, 1981,
pag. 239...244

6

67

METODICA de PROIECTARE a STRUCTURILOR de FABRICATIE ROBOTIZATE

Popa Horea
Selariu Mircea
Dolga V.

20

Com. II Simp.Nat.de Rob.Ind.,Buc.,1982,

8

68

CELULE FLEXIBILE ROBOTIZATE DE PRELUCRARE A PIESELOR de TIP DISC

Popa Horea
Dumitrescu C.

 

Selariu Mircea

30

Com. IV-lea Simp. Nat. De Teoria Sistemelor, Automati-ca, Robotizare, Cibernetizare, Craiova,1986,pag.

6

69

PRINCIPII IN TIPIZAREA MAINILOR MECANICE

Popa Horea
Konig M.
Selariu Mircea

30

Com. V-a Conf. PUPR, Timisoara,1986,pag.29...36

8

70

THE STUDY OF THE UNIVERSAL PLUNGER IN CONSOLE USING THE ECCENTRIC CIRCULAR FUNCTIONS

Konig M.
Selariu Mircea

80

Com. V-a Conf. PUPR, Timisoara,1986,pag.37...42

6

71

ASUPRA CALCULULUI ADANCIMII de AMBUTISARE

Selariu Mircea
Ferician Fl.

80

Com. A III-a Conf. Nat. de Tehn. si Util. de Prel la Rece, Timisoara,Vol. I 19911, pag.33...38

6

72

OPTIMISATION OF WORKHOLDING DESIGN USING MOMENTS SEPARATION METHOD (MSM)

Selariu Mircea
Grozav Ion

70

HIPNEF – 2004- XXIX scientific Expert Conference with International Participation, pag. 561…566

6

73

ASPECTE PRIVIND CALCULUL DIMENSIUNILOR LA AMBUTISARE

Ferician Fl.
Selariu Mircea
Seiculescu V.
Rosinger St.

5

Com.a II-a Conf. Nat.de Teh. si Util. de Prel la Rece, Cluj-Napoca, 1989, pag. 153-156

4

74

DISPOZITIV tip ROBOT INDUSTRIAL de LIVRARE AUTOMATA a SEMICARAMIZILOR DIN STICLA

Selariu Mircea
Popa Mircea
Popa Maria

30

Com. VI-a Conf. PUPR, Timisoara, 1989, pag. 257...264

8

75

CALCULUL FORTELOR de STRANGERE NECESARE MENTINERII SEMICENTRARII OBIECTELOR DE LUCRU pe PRISME

Tache Gh.
Selariu Mircea
Staicu Fl.

80

Com. VI-A Conf. Pupr, Timisoara, 1989, Pag. 215...218

4

76

ASUPRA POZITIONARII IN DISPOZITIVE. NOTA I-a: POZITIONAREA- FUNCTIE TEHNOLOGICA CENTRALA

Savii Gh
Tache Gh.
Selariu Mircea
Popa Horea
Konig M.

80

Com. Vi-a Conf. PUPR, Timisoara, 1989, pag. 219...224

6

77

CICLOIDELE EXPRIMATE CU AJUTORUL FUNCTIEI SUPERMATEMATICE REX

Staicu Fl.
Selariu Mircea

50

Com. VII Conf. Internationala de Ing.Man. si Tehn , Timisoara "TEHNO’95" pag.195-204

10

78

FUNCTIILE SI CALITATEA MAINILOR MECANICE

Popa H. König M. Selariu M.

30

Com. VI Simp.Nat.de RI
Brasov,1986 Vol.2

 

III. LUCRARI STIINTIFICE SUSTINUTE SI NEPUBLICATE


Nr.
Crt.

Titlul lucrarii

Autori

Contr.pers.
%

Locul comunicarii
si anul

Nr.
pag.

1.

ASUPRA RIGIDITATII BATIU-LUI STRUNGULUI SNA-500

Selariu M.

100

Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timisoara, 1971

20

2.

PROIECTAREA UNUI BATIU IMBUNATATIT AL STRUNGULUI SNA-500

Selariu M.

100

idem

10

3.

METODA SEPARARII. Nota I-a: FUNCTIA DE TRANSFER A ELEMENTELOR SOLICITATE LA FORTE COPLANARE

Selariu M.

100

Prima Conf. de Dispozitive,
Bucuresti, nov., 1985

12

4.

ORIENTAREA si LOCALIZAREA FORTEI DE STRANGERE LA DISPOZITIVE IN CONDITII DE STABILITATE

Selariu M.

100

idem

14

5.

STUDIUL PLUNJERULUI UNIVERSAL in CONSOLA CU AJUTORUL FUNCTIILOR CIRCULARE EXCENTRICE

Konig M.
Selariu M.

80

idem

10

IV. CONTRACTE DE CERCETARE STIINTIFICA SI DE PROIECTARE

Nr. crt

Nr. de contract
Anul

TITLUL CONTRACTULUI

 

BENEFICIAR

.Valoare
contract

AUTORI
(Resp. de tema/

Cont
pers.

1

206/23 1978 ...1980

MASINA AUTOMATA DE PRESAT ACE IN PLACI CARDE

Ambalajul Metalic Timisoara

100.000

Selariu Mircea

100

2

1/ 1980

CONCEPTIA, CERCETAREA si PROIECTAREA unui R.I. DE LIVRARE AUTOMATA a PIESELOR DE TIP ARBORE

Electromotor Timisoara

370.000

Kovacs Fr.
Selariu Mircea

20

3

372/
1979

STUDIUL POSIBILITATIILOR de AUTOMATIZARE a SCOA-TERII LEVATEI de pe RING si de PREGATIRE a NOII LEVATE in FILATURA de VIGONIE

Intr. Textila Timisoara

150.000

Selariu Mircea,
Vacarescu
I , s.a

80

4

 

163/ 1980

STUDII, CERCETARI si PROIECTARI privind REALIZAREA SISTEMULUI NATIONAL de ROBOTI INDUSTRIALI

ICSIT Titan Bucuresti
Planul Nat.de RI

33.750

Selariu M. Konig Mariana

80

5

Poz. 27 din
Plan

ROBOT INDUSTRIAL pt. ATELIERE MECANICE

Plan.Departamental al MEI din 1980

10.000

Selariu M.
Szekeres Fr

80

6

16401/ 1982

DISPOZITIV AUTOMAT COMPLEX de ASAMBLARE A SURSELOR RADIOACTIVE UTILIZATE la DETECTOARELE DE INCENDIU cu CAMERA de IONIZARE

IAEM Timisoara

 

500.000

Selariu Mircea
Popa Mircea Szekeres Fr.
Konig M.

 

70

7

79/ 1980

CELULA ROBOTIZATA de PRELUCRARE PRIN PRESARE la CALD

Amb.Met. Tim

300.000

Selariu Mircea Szekeres Fr

.30

8

150/ 1893

IMPLEMENTAREA de CELULE ROBOTIZATE si R I -MESE de
POZITIONARE LA SUDARE -

MEVA Drobeta

 

Selariu Mircea Popa Mircea

30

9

191/ 1975

PROIECTAREA MASINII UNELTE AGREGATE DE PRELUCRARE SASIULUI din SILUMINIU de la CONTORUL DUBLU TRIFAZAT Tip CA 43 S reper CA 43 S - 1.1

Electrotimis Timisoara.

75.000

Selariu Mircea& grup 10 stud.

80

10

368 /
1986

AUTOMAT de ASAMBLARE a RACORDULUI OLANDEZ DREPT DE JUMATATE DE TOL

Armatura Cluj-Napoca

100.000

Selariu Mircea
Popa Horea Popa Mircea

70

11

/
1985

DISPOZITIV de CONTROL a ALEZAJELOR CARCASELOR de REDUCTOR

I.M.Timisoara

100.000

Selariu Mircea
Bagiu Lucian

90

12

192 /
1982

ROBOT INDUSTRIAL pentru MASE PLASTICE ( U.R.S.S.)
( ROMAPET )

Electrotimis
Timisoara

900.000

Selariu Mircea
Popa Mircea

100

13

192 /
1982

DISPOZITIV COMPLEX de ASAMBLARE AUTOMATA a MICROINTRERUPATOARELOR (K2) pentru URSS

Electrotimis
Timisoara

900.000

Selariu Mircea
& stud.

90

14

/
1990

AUTOMATIZAREA ALIMENTARII CU PIESE LA 10 M-U AGREGATE pentru URSS

ICSIT, "Titan’
Buc.Fil. Tim.

250.000

Selariu Mircea

100

15

206/
1978

MASINA AUTOMATA MULTIAX DE PRELUCRARE A ORIFICIILOR IN PLACI CARDE

Ambalajul
Metalic din
Timisoara

200.000

Selariu Mircea
Szekeres Fr.

80

16

 

DETERMINAREA RIGIDITATII STRUNGURILOR SN

Strungul
Arad

 

Savii Gh
Selariu Mircea Pop I.,Micsa I.

70

17

/1973

STUDIUL si PROIECTAREA UNUI AUTOMAT de ASAMBLARE a CAPACELOR de SIGURANTA TIP DII si D III ( STAS 455-67)

ELBA din
Timisoara

40.000

Selariu Mircea
Tache Gh.s.a.

90

18

/1973

MASINA de INCERCARE la MANEVRE REPETATE pt. DETERMINAREA FIABILITATII MECANICE si ELECTRICE a PRODUSELOR "ELBA"

ELBA din
Timisoara

10.000

Selariu Mircea

100

19

 

STUDIUL TENSIOMETRIC al SOLICITARILOR BATIULUI de STRUNG

Strungul din
Arad

 

Savii Gh.
Selariu Mircea Pop I Ion

30

20

74/
1973

LINIE TEHNOLOGICA POLIVALENTA

Intr..Mecanica din Timisoara

 

Savii Gh., Rosinger St. Selariu M, s.a.

20

21

6230/
1973

STUDIUL DINAMICII MASINI de FREZARE cu CONSOLA in VEDEREA RIDICARII PERFORMANTELOR EI

Intr. Mecanica
din Cugir

 

Savii Gh.
Selariu Mircea Konig Mariana

80

22

1/
1973

STUDIUL COMPORTARII DINAMICE A MASINII de FREZARE cu CONSOLA FV-32;
a MASINII DE CONSTRUCTIE NOUA FV.-35 SI FU-35

Intr. Mecanica
din Cugir

 

Savii Gh.
Selariu Mircea
Konig Mariana

80

23

/
1973

INSTALATIE pt. VERIFICAREA si REGLAREA POMPELOR de INJECTIE

IMAIA din
Timisoara

27.000

Puri Gerhard Selariu Mircea

30

24

/1974

CERCETARI PRIVIND MODIFICAREA STRATULUI SUPERFICIAL in PROCESUL de UZURA LA OTELUL 41 MoC11 TRATAT prin CIF

Uzina Mecanica din
Timisoara

 

Selariu Mircea

5

25

197/
1976

STUDII si CERCETARI de PROCESE si ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Electroarges
Curtea de Arges

45.000

Rosinger St.
Selariu Mircea Micsa.a s.a

50

26

67/

1978

STUDIUL si PROIECTAREA unui CAP MULTIAX de PRELUCRARE A ORIFICIILOR LA FRANA DE MANA A AUTOTURISMULUI oltcit

Intreprinderea Mecanica de Piese de Schimb din Oradea

20.000

Rosinger St.
Selariu Mircea
Konig M.
Szekeres Fr.

90

27

62/
1978

PROIECTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE DE FABRICARE a UNOR COMPONENTE ALE AUTOTURISMULUI OLTCIT

Intr. Mecanica
pt. Piese de Schimb,Oradea

10.000

Selariu Mircea
Konig M.
Szekeres Fr

90

28

150/
1983

STUDII,CERCETARI si PROIEC-TARI DE SISTEME TEHNICE PRIVIND IMPLEMENTAREA de CELULE ROBOTIZATE si ROB. IND.

I.. Vagoane
MEVA din
Turnu-Severin

 

Kovacs Fr
Selariu Mircea Popa Mircea

5

29

/
1977

MASINA UNEALTA AGREGATA de PRELUCRARE

IMAIA din
Timisoara

22.000

Selariu Mircea

100

30

/1964/
1968

VERIFICAREA COMPORTARII la RIGIDITATE a STRUNGURILOR SN-250 pana la SN-5OO

I.Strunguri din Arad

 

Savii Gh.,
Selariu M.
Pop I.

80

31

1981/
1982

FUNCTII CIRCULARE EXCENTRICE si APLICAREA LOR in TEHNICA

MEI,Cercet. fundam a Cat. de TCM

2.500

Selariu Mircea

100

32

1983

APLICATII TEHNICE ale FUNCTIILOR CIRCULARE EXCENTRICE

MEI, Cercetare fundamentala a Cat. de TCM

3.000

Selariu Mircea

100

33

32/1994
7870/
1994

CONCEPTIA si PROIECTAREA unei UNITATII DE FILETARE cu ACTIONARE HIDRAULICA PENTRU REPERE de FERONERIE

Feroneria
Arad

650.000

Selariu M.
Grozav Ion Popa Mircea
Staicu Fl,
Nistor T.

90

34

1997

ROBOT DE PRELUCRARE A SUP.FRONTALE ALE PIESE-LOR STATIONARE DE MARI DIM. %N SPATII GREU ACCESIBILE

RENEL &
I.C.M. Resita

5 Mil.Lei
(Ne-onorat )

Selariu Mircea

100

35

2001

PROIECTAREA ROBOTULUI IDUSTRIAL "fero" DE DESERVIRE A MASINII ORIZONTALE DE TURNARE SUB PRESIUNE

S.C. "FERONERIA"
Di arad

10 Mil. Lei

Selariu Mircea

100

V. BREVETE DE INVENTII


Nr.
crt

T I T L U L

A U T O R I

Cont
pers.

Nr.brevet
data inreg.

TITULAR

1.

PORT -SCULA DE RABOTARE IN AMBELE SENSURI

Selariu Mircea

100

 

Uz."Victoria" din Calan

2.

METODA SI DISPOZITIV DE INCERCARE PT. DETERMINAREA RIGIDITATII STATICE A STRUNGURILOR

Selariu Mircea
Savii Gheorghe
Pop Ion

90

 

I. "Strungul" din Arad

3.

INSTALATIE PT. VERIFICAREA SI REGLAREA POMPELOR DE INJECTIE

Puri Gerhard
Selariu Mircea

20

 

IMAIA din
Timisoara

4.

PROCEDEU SI UTILAJ DE GAURIT PLACI CARDE

Selariu Mircea
Szekeres Fr.
Szabo Fr.

70

105.794 /
1980

I. Ambalajul Metalic din Timisoara

5.

PROCEDEU si DISPOZITIV de CONSOLIDARE FARA JOCURI a IMBINARII FILETATE DINTRE SOCLU si CAPACUL de SIGURANTA DIN MATERIAL CERAMIC

Selariu Mircea
Tache Gheorghe
Simon Stefan
Horak Carmen
Ghita Constantin

90

104703 /
13 11.1989

IAEM din Timisoara


VI. CERTIFICATE DE INOVATII


Nr
crt

T I T L U L

A U T O R I

Con.
pers.

Nr. certificat

Unitatea emitenta

1

COLOANA FILETATa PT. SCAUN ERGONOMIC

Selariu Mircea
Toth St.gherjon
Baba Francisc

80

465 / 12. 12. 1986

SPM a IPTV din Timisoara

2

DISPOZITIV DE GAURIT RASTURNABIL

Selariu Mircea
Konig Mariana

90

752 / 9. 03
1988

SPM a IPTVT di Timisoara

VII. EXPOZITII, CONFERINTE

Nr
crt

TEMA CONFERINTEI

LOCUL

ANUL

1.

OMUL PE LUNA

Buzias Bai

1964

2.

ACTIONAREA PNEUMATICA (Curs de ridicare a calificarii)

Instit. de Mas. sgricole din Timisoara

1965

3.

BAZELE AUTOMATIZARII ALIMENTARII AUTOMATE

I ".ELECTROMETAL" din
Timisoara

16.01
1976

4.

BAZELE AUTOMATIZARII PRELUCRARII DATELOR TEHNOLOGICE

idem

23 .01
1976

5.

FUNCTII CIRCULARE EXCENTRICE SI APLICATIILE LOR TEHNICE

Compexul studentesc din
Timisoara

21.11.
1985

6.

AUTOMATIZAREA MANIPULARII OBIECTELOR de LUCRU

Cicl. de conf. la cursul de perfectionare I.M. Timisoara

1988

7.

DISPOZITIVE de AUTOMATIZARE A PROCESELOR DE PRODUCTIE

Uzinele Mecanice din Timisoara

1988

8.

DETERMINAREA UNEI RELATII ORICAT DE EXECTE DE CALCUL A INTEGRALEI ELIPTICE COMPLETE DE SPETA 1-a K(k)

Seminarul echip. si tehn.in constr. de mas.

oct.
1988

9.

FUNCTII CIRCULARE EXCENTRICE si APLICATIILE LOR TEHNICE

idem

Febr.
1989

10.

CINETOSTATICA GEOMETRICA

idem

iunie
1989

11.

FUNCTII CIRCULARE EXCENTRICE

Inst. de Subing. Arad

iun.
1990

12

SUPERMATEMATICA

Universitatea din Budapesta

3 dec 1998

13.

AUTOMATIZAREA CU ACTIONARE PNEUMATICA A PROCESELOR DE PRODUCTIE

Cursuri tinute la S.C. "FERONERIA" din Arad

1999

14.

Actionari pneumatice si hidraulice

Curs tinut la firma "European Drinks"

mai 2000

 

VIII.PREMII, DISTINCTII, ORDINE etc


Nr

D E N U M I R E A

AUTORI

A N U L

crt

 

 

N R . B R E V E T

1

Premiul "TRAIAN VUIA" al ACADEMIEI pentru lucrarea " Robotul industrial REMT- 1 "

Gheorghiu Nicolae
Kovacs Francisc
Selariu Mircea,s.a

1982
108 / 25 xi 1983

2

Premiul I Jud. Timis pentru lucrarea " Dispozitiv flexibil complex de automatizare a asamblarii diblurilor metalice expandate"

Selariu Mircea
si colaboratorii

1984

3

Premiul II Jud. Timis pentru lucrarea "MASINA MULTIAX DE GAURIRE A PLACILOR CARDE"

Selariu Mircea,
Szabo Tiberiu
Szekeres Francisc

Lucrare din partea Intr.Ambalajul Metalic din Timisoara

4

Premiul III Jud. Timis pentru lucrarea"Masina automata de presat ace in placi carde"

Selariu Mircea

Lucrare din partea IPTV din Timisoara

5.

Premiul I la Concursul judetean de creatie stiintifica si tehnica pentru lucrarea "LINIE AUTOMATA DE FABRICARE A MICROMOTORULUI ELECTRIC DE CC CU MAGNETI PERMANENTI AM-05"

Selariu Mircea Simon Stefan si colab de la CCSITAC filiala din Timisoara

1988

6.

Premiul IV Conf. stiintifica de comunicari a Universitatii din Budapesta pentru lucrarea "Altalanos sikmechanismusok fordulatszamainak atviteli fuggvenyei"

Selariu Mircea
Szekely Barna

10 nov. 1992

7.

Premiul IV Conf. stiintifica de com. a Universitatii din Budapesta pentru lucrarea "A felsofoku matematika alkalmazasai"

Selariu Mircea
Popovici Maria

11 nov. 1994